NL EN DE
+45 75 15 58 68
Terug naar overzicht

Generelle handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser

Carat Tools APS

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 Priser: Alle priser er excl. moms. Priserne er vejledende udsalgspriser. Enhver opgivet pris, såvel i prisliste som i tilbud, er med forbehold for fejl, prisændringer fra vore leverandører, ændringer i told- og afgiftssatser eller valutakurser.

 Ordrer: Eller anden bestilling, der tilgår Carat Tools, som ikke opfylder nærværende salgs- og leveringsbetingelser er først bindende for Carat Tools, når ordren er bekræftet.

 Leveringstider: I opgivne leveringstider tages der forbehold for force majeure og alle forsinkelser, som ligger uden for vort firmas kontor. Forsinket levering berettiger ikke køber til at hæve handelen eller til at kræve erstatning. 

 Levering: Vareforsendelser fra vort lager er altid for købers regning og risiko. Ved levering af forskrivningsordrer gælder den pågældende leverandørs leveringsbetingelser.

 Ansvar: For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Carat Tools i det omfang, ansvaret kan pålægges vort firma. Carat Tools påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 Leveringsbetingelser: Altid ufranco.

Betalingsbetingelser: 30 dage netto.

 Returnering af varer: Kan kun finde sted efter forudgående aftale. Returvarer skal sendes franco, og i original emballage til vor adresse og modtages kun i ubeskadiget stand og med et fradrag på min.15 % til dækning af leverings- og krediteringsomkostninger. Skaffevarer modtages ikke retur.

 Forbehold: Der tages forbehold for ændringer af tekniske data, og udsolgte varer.

 INTERNET

 På vor hjemmeside finder De altid de sidste nyheder og andre oplysninger om vore produkter. På vor hjemmeside kan De bladre i vort nye katalog, downloade kataloget, udskrive sider, sende sider direkte til Deres kunder, let søge efter produkter, enten på numre eller på navne. De kan finde os på www.carat-tools.dk

 De kan ligeledes afgive Deres ordre til Carat Tools på vor e-mail adresse som er
salg@carat-tools.dk

For så vidt som Personoplysninger behandles inden for rammerne af aftalens gennemførelse, behandles disse personoplysninger korrekt og med passende omhu i overensstemmelse med Generaldirektoratet for Databeskyttelse ("GDPR").

Carat vil tage tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte Personoplysningerne mod tab eller enhver anden form for ulovlig behandling under hensyntagen til den kendte teknik og arten af behandlingen

Hvis Carat behandler Personoplysninger under aftalens udførelse, behandler Personoplysningerne korrekt og med forsigtighed og overholder de juridiske krav under GDPR. De Personlige Data, der er indhentet, må kun anvendes til Aftalens Formål. Disse data vil ikke blive bevaret længere end nødvendigt for dette formål og skal beskyttes korrekt.